Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8037
Tytuł: Współpraca specjalnego ośrodka wychowawczego z wybranymi podmiotami środowiska lokalnego
Autor: Szafrańska, Anida
Słowa kluczowe: specjalny ośrodek wychowawczy; współpraca; specjalne potrzeby edukacyjne; pomoc; sieć kooperacyjna; special education centre; cooperation; special educational needs; assistance; cooperation network
Data wydania: 2017
Źródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika" t. 26, nr 1 (2017), s. 171-184
Abstrakt: Partnership activities and mutual co-operation between education and care centres and local environment institutions, including educational establishments, is a necessity. What constitutes the basis of these activities are the provisions of educational law and objectives for which these institutions have been established. A special education centre is an institution that provides care and education for children and young people with special educational needs. It carries out tasks aimed at the comprehensive development of the child and preparation for adult life. The life situation of its charges as well as care and educational tasks undertaken by the institution constitute a particular challenge for the tutors in terms of cooperation with local environment institutions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8037
ISSN: 1734-185X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szafranska_wspolpraca_specjalnego_osrodka_wychowawczego.pdf449,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons