Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/805
Tytuł: Motywy szpiegowskie w staropolskiej epice heroicznej (na wybranych przykładach)
Autor: Ryba, Renata
Słowa kluczowe: Staropolska epika heroiczna; Motywy
Data wydania: 2009
Źródło: R. Ocieczek, M. Jarczykowa (red.), "Studia o literaturze i książce dawnej" (s. 98-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The work concerns the means of functioning spy motives, especially Baroque ones in the works of the nature of a heroic narrative, among other things, in Potrzeba z Szeremetem by Samuel Leszczyński and Mars sauromacki by Samuel (Hutor) Szymonowski and Przeważna legacyja by Samuel Twardowski. The very motive fulfilled various functions, i.e. interested with a thrilling plot, co-created the image of a good because a sensible ruler constituted an important evidence of truth of the events presented from the perspective of the poetics of “native heroicum” at that time. The literary motives in question are placed in the cultural context; the traces of spy art find their proofs in the Bible. The presence of spy motives was also recorded in the Ancient literature (in works by Homer and Virgil).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/805
ISBN: 9788322618349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ryba_Motywy_szpiegowskie_w_staropolskiej.pdf650,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons