Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8050
Tytuł: Le rôle de l’évaluation formative dans la création du matériel didactique en fonction des besoins spécifiques des apprenants : exemple de l’enseignement/apprentissage du français – langue troisième
Autor: Serwotka, Aleksandra
Słowa kluczowe: ocenianie kształtujące; transfer językowy; nauczanie języka francuskiego jako trzeciego; FLE; nauczanie zdalne
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz (red.), "Ocenianie i pomiar biegłości językowej : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne" (S. 61-79). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Ocenianie kształtujące stanowi istotny etap w procesie nauczania/uczenia się języka obcego. Dzięki niemu nauczyciel może pozyskać informacje dotyczące rzeczywistego poziomu biegłości językowej uczniów, tj. ich mocnych i słabych stron, co z kolei pozwala na zoptymalizowanie metod i treści nauczania. Niniejszy artykuł przybliża sposób, w jaki badania nad transferem językowym umożliwiły autorce stworzenie internetowych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów uczących się języka francuskiego jako trzeciego (po polskim i angielskim).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8050
ISBN: 978-83-226-3053-2
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Serwotka_Le_role_evaluation_dans_la_creation_du_materiel_didactique.pdf3,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons