Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/806
Tytuł: "Liberi et libri" : z wydawiczych dziejów spuścizny Łukasza Górnickiego w pierwszej połowie XVII wieku
Autor: Sitkowa, Anna
Słowa kluczowe: Łukasz Górnicki; Spuścizna
Data wydania: 2009
Źródło: R. Ocieczek, M. Jarczykowa (red.), "Studia o literaturze i książce dawnej" (s. 15-37). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the editorial activity of Łukasz Górnicki’s (1527—1603) sons who gave back the works left by their fathers to the printing press between 1616 and 1650. The genesis of editorial initiatives taken by Górnicki brothers was their attempt to reveal a literary theft committed by Jędrzej Suski who published Łukasz Górnicki’s Rozmowa Polaka z Włochem under his own name in 1616. The work also discusses dedicatory letters with which the editors provided the 17th century editions of the works by Dworzanin polski, as well as mentions the translatory work by Łukasz Górnicki, the son.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/806
ISBN: 9788322618349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sitkowa_Liberi_et_libri.pdf1,09 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons