Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8081
Title: Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji
Authors: Rejter, Artur
Keywords: dyskurs; posthumanizm; animal studies; stylistyka; lingwistyka tekstu
Issue Date: 2016
Citation: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, T. 32 (2016), s. 21-30
Abstract: Przeprowadzona analiza tekstów reprezentujących dyskurs posthumanizmu wykazała, że jest to dyskurs o charakterze ideologicznym, o kluczowej roli komponentu tematycznego. Charakterystyczna dla tego dyskursu jest także leksyka specjalna, neosemantyczne struktury nieciągłe oraz pytania jako element dynamizujący. Punktem odniesienia dla dyskursu posthumanizmu jest tradycyjny – antropocentryczny – porządek rzeczywistości, co poświadcza specyficzny obraz świata akcentujący równość wszelkich gatunków żywych i bytów transhumanistycznych. Dyskurs posthumanizmu wzbogaca współczesną przestrzeń komunikacyjną, poszerza kategorię podmiotu i reinterpretuje pojęcie kultury komunikacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8081
DOI: 10.14746/psj.2016.32.2
ISSN: 2082-9825
2450-0259
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rejter_Dyskurs(y)_posthumanizmu_w_kontekscie.pdf506,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons