Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8090
Title: Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa Żuchowska (red.), „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, 303 strony (recenzja książki)
Authors: Kubacki, Artur Dariusz
Keywords: Katarzyna Biernacka-Licznar; Ewa Żuchowska; zawód tłumacza przysięgłego; recenzja; język włoski; tłumaczenia specjalistyczne
Issue Date: 2013
Citation: Rocznik Przekładoznawczy, T. 8 (2013), s. 247-250
Abstract: "Reasumując, należy stwierdzić, że mimo niedopracowania książki, zwłaszcza pod względem korekty wydawniczej, autorki w pełni osiągnęły główny cel publikacji, tj. wypełniły lukę materiałową, opracowując dla studentów italianistyki obszerny wybór aktualnych tekstów specjalistycznych, przy pomocy których można z powodzeniem ćwiczyć kompetencję tłumaczeniową i językową. Dodatkową zaletą publikacji jest udostępnienie studiującym przykładowych tłumaczeń, dzięki którym będą mogli zapoznać się ze strategiami translatorskimi tłumaczek specjalistycznych z wieloletnim doświadczeniem".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8090
ISSN: 1896–4362
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubacki_Katarzyna_Biernacka_Licznar_Ewa_Zuchowska_Egzamin_na_tlumacza.pdf341,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons