Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8101
Title: Międzykulturowe konteksty edukacji religijnej – problem otwartej tożsamości religijnej
Authors: Różańska, Aniela
Keywords: szkolna edukacja religijna; wartości chrześcijańskie; otwarta tożsamość religijna; Inność; młodzież
Issue Date: 2017
Citation: Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. 36, z. 3 (2017), s. 49-58
Abstract: Współczesny wymiar religijny rzeczywistości społeczno-kulturowej Europy implikuje potrzebę pozytywnego postrzegania osób/grup odmiennych religijnie. Uznawanie Inności religijnej za wartość może wzbogacać tożsamość religijną o aspekt otwartości. Przejawia się ono w wymianie i scalaniu wartości duchowych będących wspólnym dobrem chrześcijaństwa, a także w uzupełnianiu wartości chrześcijańskich pozytywnymi wartościami innych religii. Młodzi ludzie usilnie poszukują własnej tożsamości, także religijnej, dlatego edukacja religijna powinna stymulować jej kształtowanie. Służy nabywaniu zarówno wiedzy o własnej religii i Kościele czy formacji religijnej, jak i wiedzy na temat pluralizmu religijnego. Powinna prowadzić do postrzegania zróżnicowania religijnego jako wartości i refleksyjnego podejścia do kwestii religijnych oraz rozwijać pozytywne postawy wobec Inności religijnej. Autorka stawia pytanie, czy i w jakim stopniu szkolna edukacja religijna wspomaga kształtowanie otwartej tożsamości religijnej młodzieży.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8101
DOI: 10.17951/lrp. 2017.36.3.49
ISSN: 0137-6136
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozanska_Miedzykulturowe_konteksty_edukacji_religijnej.pdf331,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons