Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8108
Tytuł: Minimalistyczna duchowość jako przykład antykonsumpcjonistycznej duchowości : perspektywa socjologiczna
Autor: Kasperek, Andrzej
Słowa kluczowe: minimalizm; nowa duchowość; duchowość antykonsumpcjonistyczna; buddyzm; zen
Data wydania: 2016
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Źródło: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 4 (2016), s. 71-88
Abstrakt: W artykule przeprowadzono analizę duchowości osób praktykujących minimalistyczny styl życia. Autor traktuje ten typ duchowości jako przykład nowej duchowości. Podkreśla antykonsumpcjonistyczny charakter minimalizmu, a jednocześnie stara się określić warunki myślenia o możliwości istnienia antykonsumpcjonistycznej duchowości (nowej duchowości) na przykładzie minimalistycznej duchowości. Skupia się na kwestii podobieństw pomiędzy minimalizmem i duchowością minimalistyczną a buddyzmem zen
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8108
ISSN: 0044-4405
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kasperek_Minimalistyczna_duchowosc_jako_przyklad_antykonsumpcjonistycznej_duchowosci.pdf563,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons