Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8116
Tytuł: Strukture and Mossbauer spectroscopy studies of multiferroic mechanically activated aurivillius compounds
Autor: Mazurek, M.
Oleszak, D.
Pikula, T.
Karolus, Małgorzata
Jartych, E.
Słowa kluczowe: X-ray diffraction; spectrum analysis
Data wydania: 2014
Źródło: Acta Physica Polonica. A, Vol. 126, nr 4 (2014), s. 975-978
Abstrakt: X-ray di raction and 57Fe Mössbauer spectroscopy were applied as complementary methods to investigate the structure and hyper ne interactions of the Aurivillius compounds prepared by mechanical activation and subsequent heat treatment. Preliminary milling of precursors enhanced the di usion process and pure Aurivillius compounds were obtained at lower temperature as compared with conventional solid-state sintering technology (lower at least by 50 K). All the investigated Aurivillius compounds are paramagnetic materials at room temperature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8116
DOI: 10.12693/APhysPolA.126.975
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mazurek_Strukture_and_Mossbauer_spectroscopy.pdf814,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons