Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8128
Tytuł: Influence of cooling rate on magnetic properties of (Fe80Nb6B14)(1-x)Tb-x type of bulk nanocrystalline alloys
Autor: Chrobak, Artur
Ziółkowski, Grzegorz
Haneczok, Grzegorz
Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa; materiały nanokrystaliczne; krzywe namagnesowania; histereza; efekt Mössbauera; spektroskopia
Data wydania: 2014
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 126, nr 1 (2014), s. 178-179
Abstrakt: The paper refers to magnetic properties of the (Fe80Nb6B14)1􀀀xTbx (x = 0:06 and x = 0:08) bulk nanocrystalline alloys prepared using the vacuum suction casting technique. The samples were in the form of rods with diameters of d = 1:5 mm, 1 mm and 0.5 mm. It was shown that for the alloys with x = 0:08 the signi cant magnetic hardening with the decrease of sample diameter was observed. For d = 0:5 mm the coercive eld equals 2.46 T and the maximum energy product jJHjmax = 77:2 kJ/m3.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8128
DOI: 10.12693/APhysPolA.126.178
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chrobak_Influence_of_cooling_rate_on_magnetic.pdf691,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons