Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/814
Tytuł: Koncertowa aktywność nauczycieli akademickich a ich postawy wobec dziecięcej i młodzieżowej publiczności niepełnosprawnej
Autor: Sacher, Wiesława A.
Słowa kluczowe: Kształcenie muzyczne; Osoby niepełnosprawne
Data wydania: 2008
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : studium monograficzne. T. 1" (s. 139-150). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject-matter of the empirical studies is the measurement of the attitude of the academic teachers under the influence of the concert activity. The studies covered 21 teachers from the University of Music in Katowice. The results showed that the teachers’ attitudes change according to the personality features, value system, attitude to the work performed and emotional resistance to various audience reactions of the pedagogue-artist. The text was enriched with the model examples of research tools, as well as theoretical considerations within the scope of the concept of attitude.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/814
ISBN: 9788322617564
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sacher_Koncertowa_aktywnosc_nauczycieli_akademickich.pdf428,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons