Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8148
Tytuł: Electronic structure of CePtIn and LaPtIn compounds
Autor: Jezierski, A.
Penc, B.
Szytuła, A.
Winiarski, Antoni
Słowa kluczowe: struktura krystaliczna; ciała stałe; związki międzymetaliczne; silnie skorelowane elektrony; Widma fotoemisyjne; Widma fotoelektronowe
Data wydania: 2012
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 122, nr 1 (2012), s. 212-215
Abstrakt: The electronic structure of the ternary RPtIn (R = La, Ce) compounds, which crystallize in the hexagonal ZrNiAl-type structure, was studied by X-ray photoelectron spectroscopy measurements and calculation using the ab initio methods (linear mu n-tin orbital in the atomic sphere approximation, full potential linear mu n-tin orbital, full potential linear orbital). The results showed that the valence band in these compounds is formed by the Pt 5d and In 5s and 5p states. The band calculations with spin orbit coupling have shown that the Ce 4f peaks consist of two peaks above the Fermi level that correspond to the Ce 4f7=2 and 4f5=2 doublet and wide peaks corresponding to the La 4f states. The analysis of Ce 3d spectra on the basis of the Gunnarsson Schönhammer model gives hybridization of 4f orbitals with the conduction electron band equal to 170 meV.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8148
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jezierski_Electronic_structure_of_CePtIn.pdf786,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons