Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8152
Title: Wprowadzenie
Authors: Kołodziej, Małgorzata
Pacukiewicz, Marek
Keywords: Laboratorium Kultury; Jan Czakanowski
Issue Date: 2017
Citation: "Laboratorium Kultury" Nr 6 (2017), s. 11-16
Abstract: "Kolejny, szósty już numer „Laboratorium Kultury” poświęcamy dorobkowi naukowemu Jana Czekanowskiego. Zdaniem Antoniego Kuczyńskiego uczony ten jest postacią symboliczną" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8152
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kolodziej_pacukiewicz_wprowadzenie.pdf277,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons