Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/816
Tytuł: Forma plastyczna a forma muzyczna - z doświadczeń kształcenia plastycznego studentów wychowania muzycznego Instytutu Muzyki
Autor: Szuścik, Urszula
Słowa kluczowe: Forma plastyczna; Forma muzyczna; Kształcenie plastyczne
Data wydania: 2008
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : studium monograficzne. T. 1" (s. 180-184). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In her considerations, the author of the article proved both in theory and practice (through the students’ plastic works) that the languages of the music and plastic art have a lot in common making the performer closer to a better understanding of art. This skill should be taught to the future pedagogues of the art subjects during their studies. The stydents’ plastic works presented in the article confirmed the hypothesis that beauty and values can be expressed by means of different art languages.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/816
ISBN: 9788322617564
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szuscik_Forma_plastyczna_a_forma_muzyczna.pdf297,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons