Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8181
Title: Dokumentaciâ povsednevnosti v vybrannyh internet-resursah : (o sosedskih konfliktah s perspektivy lingvista)
Other Titles: ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ВЫБРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ (О СОСЕДСКИХ КОНФЛИКТАХ С ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИНГВИСТА)
Authors: Banaszek-Szapowałowa, Aneta
Keywords: konflikt sąsiedzki; codzienność; zasoby internetowe
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra, Nr 2 (2017), s. 38-50
Abstract: Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zdarzenia realne są prezentowane w przestrzeni wirtualnej przez zwykłych użytkowników Internetu. Specyfi kę sposobów dokumentacji codzienności w omówionych przykładach ilustrują trzy tendencje: zamieszczanie materiałów dokumentujących prawdziwe sytuacje (zdjęcia i fi lmy), dzielenie się wiedzą subiektywną (fora dyskusyjne i blogi), upowszechnianie stereotypowego myślenia na temat konfl iktogenności sąsiedzkiej (obrazkowe memy internetowe).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8181
ISSN: 1734-6576
2084-5464
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banasek_Sapovalova_Dokumentacia_povsednevnosti_v_vybrannyh.pdf946,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons