Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/819
Tytuł: Wprowadzenie
Autor: Uchyła-Zroski, Jadwiga
Słowa kluczowe: Wartości w muzyce; Kształtowanie wartości u studentów
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 7-10)
Abstrakt: Współczesna rzeczywistość edukacyjna, będąca rezultatem zarówno wielu przemian zachodzących w otoczeniu społeczno-kulturowym szkoły wyższej, jak i w niej samej, wymusza konieczność stałego oglądu profilu kształcenia studentów kierunków muzycznych i modelu sylwetki absolwenta. Dokonujące się zmiany zmuszają pedagogów uczelni wyższych do namysłu nad celami i doborem treści kształcenia oraz analizą stanu przygotowania studentów do funkcji artystycznych i zawodowych jako kanonu ich niezbędnych kompetencji. Zawód muzyka, dyrygenta, nauczyciela muzyki powinien wykonywać człowiek kreatywny, twórczy, przedsiębiorczy, autonomiczny i otwarty na wartości. Istotne są przyjęte cele i zadania edukacji szkoły wyższej. Priorytety zmian szkoły wyższej wskazują na potrzebę stwarzania w edukacji takich sytuacji aksjologicznych, które będą studentom pomocne w rozpoznawaniu, akceptowaniu i przeżywaniu nabywanych treści. Wiedza, jak również umiejętności artystyczne stanowią podstawę dalszego rozwoju studentów oraz samokształcenia. Jak mówi Kazimierz Denek: „Wartości mają siłę sprawczą, pobudzają człowieka do działania i czynienia zmian”. Postrzeganie przez studentów wartości w muzyce to świadome przyjmowanie, analizowanie własnych sądów i wyobrażeń, spostrzeganie cech i właściwości niezbędnych do tworzenia nowych pojęć, a także do nabywania umiejętności klasyfikowania i dokonywania indywidualnych wyborów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/819
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Uchyla_Zroski_Wprowadzenie.pdf279,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons