Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8194
Title: Na tropie literatury. [Recenzja książki: Beata Mytych: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004]
Authors: Wójtowicz-Zając, Agnieszka
Keywords: Beata Mytych; "Poetyka i łowy"; recenzja książki
Issue Date: 2018
Citation: Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, Nr 4 (2018), s. 335-338
Abstract: Recenzja książki: Beata Mytych: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8194
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Zajac_Na_tropie_literatury.pdf319,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons