Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8222
Tytuł: Effect of cation substitution on critical fields in the n-type Zn xSnyCrzSe4 spinel semiconductors
Autor: Groń, Tadeusz
Jendrzejewska, Izabela
Maciążek, Ewa
Pacyna, A.W.
Duda, Henryk
Zajdel, Piotr
Krok-Kowalski, Józef
Słowa kluczowe: półprzewodniki magnetyczne; granice faz magnetycznych
Data wydania: 2009
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 116, nr 5 (2009), s. 971-973
Abstrakt: The ac dynamic magnetic susceptibility was used to study a cation substitution on critical fields in polycrystalline (Zn0:87Sn0:048)Cr2:02Se4 and Zn0:93[Cr1:95Sn0:05]Se4 spinels with tetra- and octahedral coordination of Sn ions, respectively. An increasing static magnetic field shifts the Néel temperature TN to lower temperatures while a susceptibility peak at Tm in the paramagnetic region — to higher temperatures. Below TN the magnetic field dependence of susceptibility, Âac(H), shows two peaks at critical fields Hc1 and Hc2. The values of Hc1 decrease slightly with temperature while the values of Hc2 decrease strongly with temperature, especially for spinel with octahedral coordination of Sn ions, suggesting a weakness of the ferromagnetic component.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8222
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gron_Effect_of_cation_substitution_on_critical_fields.pdf658,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons