Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8231
Title: „Dusze przemierzają wieki, jak chmury przemierzają niebo” —Tożsamość sieciowa w filmie “Atlas chmur”
Authors: Front, Sonia
Keywords: Tożsamość sieciowa; "Atlas chmur"
Issue Date: 2018
Citation: Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura, Nr 37 (2018), s. 63-77
Abstract: W narracjach science fiction XXI wieku figura cyborga została zastąpiona przez nową grupę bohaterów liminalnych: awatara, klony, świadomą sztuczną inteligencję, jednostkę genetycznie zmodyfikowaną oraz człowieka oderwanego od właściwej mu temporalności. Figura cyborga przestała być źródłem kulturowego, społecznego i politycznego niepokoju wraz z coraz większą integracją technologii w życie codzienne, którego stała się nierozerwalną częścią1. Technologia, a z nią cyborg, nie stanowią już Innego ani nie zagrażają spójności tożsamości osobowej. Spójna tożsamość osobowa to natomiast kwestia problematyczna w przypadku wymienionych powyżej liminalnych postaci, dominujących w XXI wieku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8231
ISSN: 2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Front_Dusze_przemierzaja_wieki.pdf379,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons