Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8268
Title: Słowo wstępne
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: literatura dziecięca; literatura młodzieżowa; historia literatury; literaturoznawstwo
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika" (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Inspiracją do powstania tej książki stał się list profesora Zbigniewa Raszewskiego do Małgorzaty Musierowicz, w którym wspominając powtórną lekturę ukochanej książki swojego dzieciństwa - Lolka Grenadiera Antoniego Gawińskiego - dochodzi do wniosku, że nie straciła ona swego czaru i należy ją koniecznie wznowić, a także zestawić listę ulubionych lektur z czasów dzieciństwa. (...) Zaprezentowane tutaj teksty stanowią więc alternatywną historię literatury dla dzieci i młodzieży, oczywiście w wyborze, na którą złożyły się dziecięce i młodzieńcze lektury badaczy. Artykuły zawierają też nowe propozycje odczytania owych lektur oraz refleksje nad różnymi przyczynami ich niewznawiania." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8268
ISBN: 8322614535
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska-Kwasniewicz_Slowo_wstepne.pdf252,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons