Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/827
Tytuł: Spojrzenie na wartości w muzyce (fortepianowej) z perspektywy własnych doświadczeń edukacyjnych i estradowych
Autor: Pieńkowski, Witold
Słowa kluczowe: Wartości w muzyce
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 83-90)
Abstrakt: The article treats about widely-understood values in music and their influence on the form and the course of classes at Cieszyn Artistic Faculty of the University of Silesia in Katowice. The author — a pianist and pedagogue — dealing with the values of pianist music, pays a special attention to the relationships between an academic teacher and his/her student when working on particular works. Individual meetings devoted to teaching how to play the (piano) instrument impose a certain duty on the person of a teacher who shows the student a way to universal values. This perspective on values in music is presented from the author’s own point of view, always directed at the other person being the subject of all actions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/827
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pienkowski_Spojrzenie_na_wartosci_w_muzyce.pdf361,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons