Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/828
Tytuł: Wybór środków dydaktycznych w procesie kształtowania wrażliwości muzycznej pianisty
Autor: Jasińska-Żaba, Magdalena
Słowa kluczowe: Wrażliwość muzyczna; Edukacja muzyczna
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 91-105)
Abstrakt: The process of gaining pianist abilities by students depends a great deal on personal and music qualities of their teachers. The author of the article proves that it is the teacher’s attitude that decides on whether music is likely to become the student’s subject of self-realization and his/her further life aims. She outlines and discusses the basic assumptions of didactics and the teaching process, such as teaching principles, forms of work, methods considered to be indispensable in the process of shaping the music sensitivity and their influence on sound quality, playing technique, interpretation of a music work and its general artistic form.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/828
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jasinska_Zaba_Wybor_srodkow_dydaktycznych_w_procesie_ksztaltowania.pdf482,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons