Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8282
Tytuł: Warna i Burgas. Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej największych ośrodków nadmorskich Bułgarii
Autor: Mihaylov, Valentin
Słowa kluczowe: Warna; Burgas; transformacja postsocjalistyczna; rozwój społeczno-ekonomiczny; procesy ludnościowe
Data wydania: 2018
Źródło: Acta Geographica Silesiana, T. 12, nr 3 (2018), s. 5-16
Abstrakt: The paper deals with the chief aspects of the so-cio-economic transformation of Varna and Burgas, the biggest cities on the Bulgarian Black Sea Coast. On the basis of available statistical data, comparison of their population, social, economic and infrastructural development are also provided. More, geopolitical, cultural and economic functions performed by Varna and Burgas, including the sphere of tourism, transport and industry are underlined. At the end of the article, the author’s conclusions about basic similarities and differences, positive and negative results of the transformation of Varna and Burgas after 1990 are presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8282
ISSN: 1897-5100
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mihaylov_Warna_i_Burgas.pdf1,36 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons