Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8292
Title: Od redakcji
Authors: Dobrowolski, Grzegorz
Keywords: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
Issue Date: 2017
Citation: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska Nr 2 (2017), s. 9
Abstract: "Przedstawiamy Czytelnikom kolejny numer naszego czasopisma. Tym razem zawiera ono cztery artykuły poświęcone dość zróżnicowanej problematyce. Jeden z prezentowanych tekstów dotyczy wydobywania kopalin na terenach uzdrowisk. Jego Autor zwraca uwagę na zbieg przepisów prawa geologicznego i górniczego z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8292
ISSN: 2451-3431
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrowolski_od_redakcji.pdf382,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons