Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8306
Tytuł: Complexes of silver with histidine and imidazole investigated by the calorimetric and potentiometric methods
Autor: Czoik, Rozalia
Heintz, A.
John, Ewa
Marczak, Wojciech
Słowa kluczowe: równowagi chemiczne; stałe równowagi; kompleksy srebra z histydyną; kompleksy srebra z imidazolem; badanie metodą kalorymetryczną; badanie metodą potencjometryczną
Data wydania: 2008
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 114, nr 6A (2008), s. 51-56
Abstrakt: The stability constants and enthalpies of formation of silver (I) complexes with histidine and imidazole were determined. Two types of complexes were found: AgL+ and AgL+ 2 . The second is much more stable that is evidenced by the higher stability constants and enthalpies of formation. For the two systems, the respective constants and enthalpies are very close one to another that suggests similar complexation mechanisms. Most probably, the linear complexes through the N-3 pyridinic atoms are being formed. The calorimetric and potentiometric methods gave virtually the same results for the system silver + imidazole. However, the potentiometric method failed for the histidine system. The molecule of histidine has three protonation spots, two of these probably do not take part in the complexation but their protonation equilibria may shift upon joining the ions of silver and influence the pH of the system in that way.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8306
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czoik_Complex_of_silver_with_histidine.pdf347 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons