Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/831
Tytuł: Aktywność twórcza studentów a cele kształcenia pedagogiki twórczej
Autor: Uchyła-Zroski, Jadwiga
Słowa kluczowe: Nauczyciel muzyki; Pedagogika twórcza; Dydaktyka twórczości
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 159-168)
Abstrakt: A creative activity of a music teacher constitutes an important part of his/her competences. Creativity is the process of human activity resulting in new original products considered to be of an artistic quality in a given period of time. The students, within the scope of creative pedagogy, gain knowledge on the conditions of creative processes in children, teenagers and adults, and create music on their own, often in connection with other elements of art. In their actions, they express contents integrated and correlated thematically and lexically. The text presents selected examples of student creative actions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/831
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Uchyla_Zroski_Aktywnosc_tworcza_studentow_a_cele_ksztalcenia.pdf657,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons