Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8330
Title: [Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Anna Szafrańska , Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych – studium z pogranicza polsko-czeskiego, t. 4: O nauczycielach, ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności, Toruń 2017, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 208] (recenzja)
Authors: Jas, Katarzyna
Keywords: O nauczycielach, ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności; recenzja książki
Issue Date: 2018
Citation: Kultura i Edukacja, Nr 3 (2018), s. 258-260
Abstract: Recenzja książki Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Anna Szafrańska , Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych – studium z pogranicza polsko-czeskiego, t. 4: O nauczycielach, ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności, Toruń 2017, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 208
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8330
DOI: 10.15804/kie.2018.03.17
ISSN: 1230-266X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jas_Tadeusz_Lewowicki_Alina_Szczurek_Boruta.pdf362,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons