Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8354
Title: Przedmowa
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: wielokulturowość; doświadczanie Innego
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gancarz (red.), "Wielokulturowość - doświadczanie Innego" (S. 9-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie” (CNFS) to inicjatywa wydawnicza pracowników i studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nawiązująca do wielowiekowych lokalnych tradycji kształceniowych i publikacyjnych. Seria, obejmująca swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych, stwarza studentom, absolwentom, a także doktorantom cieszyńskiego ośrodka akademickiego, choć nie tylko im, możliwość publikacji rezultatów własnych dociekań, badań i analiz, wymiany myśli, doświadczeń z aktywności naukowej, organizacyjnej i społecznej." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8354
ISBN: 978-83-226-3057-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_Przedmowa.pdf280,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons