Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8390
Tytuł: Positron annihilation lifetime in situ study of deformed polyolefin elastomers
Autor: Krzemień, Krzysztof
Kansy, Jerzy
Frąckowiak, Janusz
Słowa kluczowe: anihilacja pozytonów; pozytrony; polimery; elastomery
Data wydania: 2005
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 107, nr 5 (2005), s. 837-841
Abstrakt: The positron annihilation lifetime spectroscopy was used to investigate the free volume hole size of ethylene octane copolymers as a function of deformation in the range from 0 to 110% in steps of 10%. For each degree of deformation a series of 5-6 positron annihilation lifetime spectra was collected in situ. All spectra of a given series were analysed simultaneously. They were resolved into three exponential components, of lifetimes parameters ¿i and intensities Ii. The variations of ¿3 reflect three deformation regions, the elastic range, strain softening range, and plastic region.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8390
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzemien_Positron_annihilation_lifetime_in_situ_study.pdf351,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons