Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8392
Tytuł: Pseudogap and vortices in high-temperature superconductors
Autor: Maśka, Maciej M.
Mierzejewski, Marcin
Słowa kluczowe: właściwości magnetyczne; stan mieszany; powłoki powierzchniowe; pola krytyczne; teorie i modele stanu nadprzewodzącego
Data wydania: 2004
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 106, nr 5 (2004), s. 569-574
Abstrakt: The origin of the pseudogap is one of the most puzzling features of the high-temperature superconductors. There are two main scenarios: the first one assumes the presence of a hidden order competing or coexisting with superconductivity; within the framework of the second one the pseudogap is a precursor of the superconducting gap. In this paper we present some aspects of the hidden order pseudogap scenario. In particular, we discuss how the competing order modifies the structure of vortices in high-temperaturę superconductors. We demonstrate that the presence of the hidden order can explain some features of vortices observed in scanning tunneling microscopy experiments.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8392
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maska_Pseudogap_and_vortices_in_high_temperature.pdf657,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons