Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/843
Tytuł: Kształcenie studentów w zakresie terapii muzycznej - z doświadczeń własnych
Autor: Bogdanowicz, Ewa
Słowa kluczowe: Terapia poprzez sztukę; Muzykoterapia; Kształcenie studentów
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 181-186)
Abstrakt: The author of the article presents her own educational conception of educating the students of the Institute of Music within the area of music and pedagogic therapy. In the contents of teaching she included a theoretical knowledge of selected issues of music therapy and therapeutic methods. In her educational conception the theoretical knowledge was translated into practical actions within the scope of the theoretical use of music, movement and dance as important forms of therapy, rehabilitation and prevention. The students are familiarized with the new techniques of using the elements of music therapy and choreo therapy when working with a healthy and sick child, as well as an adult.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/843
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bogdanowicz_Ksztalcenie_studentow_w_zakresie_terapii_muzycznej.pdf324,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons