Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8430
Title: Przedmowa
Authors: Dampc-Jarosz, Renata
Keywords: Sophie Tieck-Bernhardi; Fantazje i marzenia; Źródło miłości; Pustelnik i zakonnica; Ptaszyna; Belinda; Nieszczęśnik
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. Tieck-Bernhardi; R. Dampc-Jarosz, Nina Nowara-Matusik (red.), "Fantazje i marzenia" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku badacze literatury niemieckiej, przede wszystkim rodzimi, ale także i zagraniczni, uczynili bardzo wiele, aby zapomnianym, niedocenionym lub pomijanym w historii literatury pisarkom wcześniejszych epok przywrócić należne im miejsce. Starania niemieckojęzycznych literaturoznawców przyniosły oczekiwane rezultaty: liczba monografii, biografii, edycji dzieł czy innych form upowszechniania marginalizowanej dotychczas twórczości kobiet rosła znacząco, kładąc powoli kres sformułowanej w 1980 roku przez Elke Frederiksen tezie o pozbawianiu niemieckiej literatury kobiet własnej tradycji, ich herstory" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8430
ISBN: 9788322631010
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dampc_Jarosz_przedmowa.pdf369,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons