Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8431
Title: Sophie Tieck-Bernhardi : pisarka niemieckiego romantyzmu w poszukiwaniu miłości
Authors: Dampc-Jarosz, Renata
Keywords: Sophie Tieck-Bernhardi; romantyzm niemiecki
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. Tieck-Bernhardi; R. Dampc-Jarosz, Nina Nowara-Matusik (red.), "Fantazje i marzenia" (S. 11-33). Katowice 2017 : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Sophie Tieck‑Bernhardi wpisuje się pod wieloma względami w nurt rozwoju niemieckiego pisarstwa kobiet w ogóle, a w szczególności przełomu XVIII i XIX wieku. Podobnie jak większość piszących kobiet zaczęła publikować pod „fałszywym nazwiskiem”, jak Barbara Hahn nazwała przymus posługiwania się pseudonimem, często męskim, lub rezygnacji z praw autorskich na rzecz męża. Taki los spotkał niemal wszystkie pisarki tego okresu." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8431
ISBN: 9788322631010
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dampc_Jarosz_sophie_tieck_bernhardi_pisarka.pdf490,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons