Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8439
Tytuł: Structural studies of carbon nanotubes and related materials by neutron and X-ray diffraction
Autor: Dore, J.
Burian, Andrzej
Tomita, S.
Słowa kluczowe: dyfrakcja promieni X; rozpraszanie promieni X; dyfrakcja neutronowa; nanorurki węglowe
Data wydania: 2000
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 98, nr 5 (2000), s. 495-504
Abstrakt: X-ray and neutron diffraction measurements are presented for a numer of carbon samples prepared by different techniques. The information obtained from diffraction studies is presented in relation to other types of investigation, particularly in relation to electron microscopy. The characteristics of the graphene sheets are discussed in relation to these features.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8439
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dore_Structural_studies_of_carbon_nanotubes.pdf680,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons