Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/844
Tytuł: Inspiracje pedagogiczno-artystyczne płaszczyzną kształtowania wartości estetycznych studentów pedagogiki w toku edukacji szkoły wyższej
Autor: Kisiel, Mirosław
Słowa kluczowe: Kwalifikacje muzyczne; Wartości artystyczne
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 187-196)
Abstrakt: The students, during their studies, successively leam about a child and its artistic needs. In order to meet the expectations of the contemporary school as well as child an youth interests, they must know much themselves. The music education within the scope of introduction, claims that each student should, to some extent, be able to play the instrument, know the elements of vocal technique together with a child and youth repertoire, a list of literature to listen to music, as well as rich sets of music-movement exercises. Music as a school subject requires a constant up-to-dateness of the contents of teaching, the use of many methods of educational and didactic influences, objective diagnosis of the development of students’ music abilities and permanent development of teacher competences. The author quotes the results of his own studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/844
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Inspiracje_pedagogiczno_artystyczne.pdf400,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons