Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8447
Tytuł: Electronic and magnetic properties of Y (FeV)12 compound and its carbides
Autor: Deniszczyk, Józef
Borgieł, Władysław
Słowa kluczowe: iron and its alloys; iron
Data wydania: 1997
Źródło: Acta Physica Polonica. A, Vol. 91, nr 2 (1997), s. 459-462
Abstrakt: Electronic and magnetic properties of body centered tetragonal YFe8V4 carbon doped compounds were determined by tight-binding linear muffin-tin orbitals method assuming experimental values of lattice constants. Total, partial densities of states and magnetic moments for YFe8V4 and its carbides for different positions of carbon within unit cell of parent compound were calculated and discussed. In spite of carbides' unit volume decrease enhancement of magnetization and Curie temperature were obtained. Results are in quantitative agreement with experimental data.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8447
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Deniszczyk_Electronic_and_magnetic_properties.pdf780,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons