Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8454
Title: Wirpsza Stanisława Barańczaka
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: Witold Wirpsza; Stanisław Barańczak; "Przesądy"; "Faeton"; "Dziennik poranny"; "Jednym tchem"; poezja lingwistyczna; intertekstualność
Issue Date: 2014
Publisher: WBPiCAK Poznań
Citation: P. Śliwiński (red.), "Poeta i duch wolności : szkice o twórczości Stanisława Barańczaka" (S. 111-121). Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
Abstract: Szkic podejmuje problem relacji intertekstualnej pomiędzy poezją Stanisława Barańczaka i Witolda Wirpszy. W rozmowie opublikowanej w roku 1991 Barańczak wprost uznawał patronat starszego od siebie poety w zakresie „umiejętności wyjścia poza kategorie czystego liryzmu”, odnajdywanej „u Wirpszy z jego elastycznością w traktowaniu gatunków i form”. W innym miejscu pisał o tym, że Wirpsza miał na niego wpływ zupełnie szczególny, taki, który “przenika w tkankę stylu, w rytm wiersza, w dobór słownictwa”. Artykuł poddaje te sądy analitycznej weryfikacji. Obok sięgnięcia do arsenału chwytów charakterystycznych także dla innych lingwistów, takich jak modyfikacje frazeologizmów, paronomazje, konceptyzm oparty na paradoksie i oksymoronie, wykorzystanie przerzutni w funkcji „zawiedzionego oczekiwania”, itp., znalazł Barańczak u Wirpszy także inne, bardziej swoiste dla tego drugiego twórcy, rozwiązania artystyczne, jak np. regularne stosowanie wtrąceń parentetycznych w funkcji komentującej i konkretyzującej. Znamienne podobieństwa odnaleźć można także w zakresie wyobraźni poetyckiej. Autor szkicu udowadnia, że obok tomu Przesądy najważniejszym dla Stanisława Barańczaka źródłem nawiązań oraz inspiracji odnalezionych w twórczości Wirpszy, jest poemat Faeton. Lektura poematu Wirpszy oraz wierszy Barańczaka z tomu Jednym tchem i Dziennik poranny każe myśleć o wzajemnym odniesieniu ich utworów, wynikłym ze świadomego zastosowania strategii intertekstualnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8454
ISBN: 978-83-64504-22-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Wirpsza_Stanislawa_Baranczaka.pdf444,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.