Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8455
Title: Sprawa Fortynbrasa. Herbert – Wirpsza
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: "Sens Fortynbrasa"; "Tren Fortynbrasa"; Witold Wirpsza; Zbigniew Herbert,; Szekspir; "Hamlet"; "hańba domowa"; poezja lingwistyczna; klasycyzm; intertekstualność; nowy historycyzm; poezja rozrachunkowa; "horyzony etyczny",; ironia
Issue Date: 2006
Publisher: Lublin : Gaudium
Citation: J. M. Ruszar, D. Koman (red.), "Dialog i spór : Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści : materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006)" (S. 85-107). Lublin : Gaudium
Abstract: Szkic podejmuje problem spotkania „ideologii artystycznych” (w przestrzeni polemicznej: zderzenia, konfrontacji, sporu), reprezentowanych przez Zbigniewa Herberta i Witolda Wirpszę, na przykładzie interpretacji wiersza Wirpszy pt. “Sens Fortynbrasa”. Od naśladowczego brzmienia tytułu począwszy, wiersz Wirpszy, zdaje się zmierzać do ustanowienia „wspólnego języka” z poezją Herberta, rezygnując nawet z najbardziej jaskrawych przejawów własnego „lingwistycznego” stylu. Naśladowcza dykcja “Sensu Fortynbrasa” wyraźnie wskazuje na “Tren Fortynbrasa” Herberta, jako na swój hipotekst, tak jak wiersz Herberta wskazywał na ostatnią scenę “Hamleta”. Autor szkicu śledzi relacje intertekstualne pomiędzy obydwoma tekstami, konfrontując swoje wnioski interpretacyjne z dotychczasową recepcją wiersza Zbigniewa Herberta, a także recepcją samego dramatu Szekspira w Polsce. Drugim ważnym kontekstem, dla rozumienia gestów społeczno-moralnych wpisanych w utwór Wirpszy, jest zdaniem autora szkicu, wątek tzw. „hańby domowej”. Wirpsza, jako jeden z „historycznych Fortynbrasów”, dokonywałby w takim ujęciu poetyckiego rozrachunku z własną biografią, a omawiany przez nas wiersz mógłby być czytany jako kontynuacja jego “Listu o sumieniu” z 1953 roku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8455
ISBN: 978-83-89659-67-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Sprawa_Fortynbrasa_Herbert-Wirpsza.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.