Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8462
Tytuł: Ochrona rezerwatowa w lasach po ostatnich zmianach
Autor: Radecka, Ewa
Słowa kluczowe: nature reserve; forest; nature protection
Data wydania: 2018
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, nr 1-2 (2018), s. 81-95
Abstrakt: This study focuses on the legal consequences of the amendment to the Forest Act made by the Act of 16 December 2016 amending the Nature Conservation Act and the Forest Act. Within the scope of interest remains introduced by the act amending Article 14b in the context of protection for nature reserves.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8462
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Radecka_Ochrona_rezerwatowa_w_lasach.pdf637,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons