Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8464
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, Katowice, 20 kwietnia 2018 r.
Autor: Nawrot, Filip
Słowa kluczowe: Prawne instrumenty ochrony powietrza; sprawozdanie z konferencji
Data wydania: 2018
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, nr 1-2 (2018), s. 135-137
Abstrakt: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, Katowice, 20 kwietnia 2018 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8464
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawrot_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej.pdf464,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons