Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8487
Tytuł: Electronic structure and electron transport properties of (GdxYx )2 in compounds
Autor: Borgieł, Władysław
Deniszczyk, Józef
Słowa kluczowe: teoria transportu elektronicznego; mechanizmy rozpraszania; przewodnictwo elektroniczne w metalach i stopach; metale ziem rzadkich; stopy; gęstość elektronowa stanów; struktura pasmowa krystalicznych ciał stałych
Data wydania: 2000
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 97, nr 5 (2000), s. 783-786
Abstrakt: Based on the electronic structure of the ferromagnetic Gd 2 In and (Gd0.5 Y0.5) 2 In compounds the high-temperature magnetic part of the electrical resistivity of (Gd 1-x Yx ) 2 Ιn as a function of Y concentration was calculated and analyzed. The main interaction which causes the finite magnetic part of the conductivity was assumed in a form of stochastically distributed in space S—f interaction. The calculated resistivity of (Gd1-xYx)2Ιn alloys qualitatively reproduces the experimental data.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8487
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Borgiel_Electronic_structure_and_electron_transport.pdf707,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons