Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8491
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJanczulewicz, Katarzyna-
dc.date.accessioned2019-03-12T11:26:47Z-
dc.date.available2019-03-12T11:26:47Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNowa Biblioteka, nr 1 (2016), s. 23-46pl_PL
dc.identifier.issn1505-4195-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8491-
dc.description.abstractEuroregion to forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz ich sąsiadów. Na terytorium Polski współpracę transgraniczną podjęto w ramach 16 euroregionów. W obrębie województwa śląskiego funkcjonują trzy: Euroregion Silesia, Euroregion Śląsk Cieszyński oraz Euroregion Beskidy. W artykule analizie zostały poddane działania bibliotek publicznych z gmin przynależących do poszczególnych euroregionów w województwie śląskim. Przedstawione zostały projekty kulturalne i edukacyjne podejmowane przez biblioteki w ramach współpracy euroregionalnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectBiliotekipl_PL
dc.subjectEuroregion Beskidypl_PL
dc.subjectEuroregion Silesiapl_PL
dc.subjectEuroregion Śląsk Cieszyńskipl_PL
dc.subjectWspółpraca bibliotekpl_PL
dc.subjectWspółpraca regionalnapl_PL
dc.subjectWspółpraca transgranicznapl_PL
dc.titleMiędzynarodowy regionalizm, czyli współpraca bibliotek i instytucji kultury w obrębie euroregionów (na przykładzie województwa śląskiego)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalNowa Bibliotekapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_Miedzynarodowy_regionalizm_czyli_wspolpraca_bibliotek.pdf459,65 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons