Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8503
Title: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka.Tom 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, 2015. - 225 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7271-942-3 (recenzja)
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka.Tom 1; recenzja; informacja; kultura informacyjna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2016), s. 137-141
Abstract: "Informacja i zjawiska z nią związane mają dziś znaczenie przypisywane w poprzednich wiekach surowcom decydującym o bogactwie i wpływie na kształtowanie społeczeństwa. Coraz większy rozwój informacji oraz dostęp do niej powodują, że wiele dyscyplin naukowych próbuje wyjaśnić zjawiska z nią związane za pomocą własnej terminologii i metod badawczych. Interdyscyplinarność dyskusji nad kulturą informacyjną może przyczynić się do zrozumienia pojęcia i roli, jaką kultura informacyjna odgrywa we współczesnym świecie. Jedną z prób holistycznego spojrzenia na problematykę kultury informacyjnej jest wydana pod redakcją Hanny Batorowskiej monografia wieloautorska pt. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka, która ukazała się w 2015 r. w Krakowie. Została ona podzielona na trzy główne części i jest zwieńczona bibliografią przedmiotową za lata 2002–2014." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8503
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_recenzja_Kultura_informacyjna_w_ujeciu_interdyscyplinarnym.pdf347,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons