Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/851
Tytuł: Wartości kulturowe w aspekcie rozwoju i przemian budownictwa organowego Śląska Cieszyńskiego
Autor: Orlow, Tomasz
Słowa kluczowe: Budownictwo organowe; Śląsk Cieszyński; Wartości kulturowe
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 90-98)
Abstrakt: The organ tools of Cieszyn Silesia constitutes an example of a dynamic development and care of historical values. The organmaster actions of recent years prove changes that take place in the sphere of obtaining, transferring and renovating the organs retained. A stylistic design of the organ tools, undergoes changes resulting from building the organs of a Baroque sound provenance, allowing for a stylistically appropriate interpretation or improvisation of old music. Recent years of well-thought out organmaster actions resulted in the appearance of among others three interesting mechanical organs of a diversified sound and architecture conception. These are organs of Norweska Fabryka Organów i Fisharmonii in Church of Christ the King of the Universe in Ustroń-Zawodzie, organs by Fuhrer in Church of St John Niepomucen in Brenna-Leśnica and organs by Walker in Church of St Mary’s Our Lady Queen of Poland in Pogórze. All newly-created and renovated instruments increase possibilities of a cultural development in the context of a music life in Cieszyn Silesia and express a care of shaping the cultural heritage.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/851
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Orlow_Wartosci_kulturowe_w_aspekcie_rozwoju.pdf580,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons