Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8521
Title: "Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej" : sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski (Tyniec, 19-21 września 2017)
Authors: Kamczyk, Wojciech
Keywords: sympozjum; teologia; patrystyka
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 50, z. 2 (2017), s. 498-502
Abstract: dniach 19–21 września 2017 r. odbyło się tegoroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. W całej okazałości ukazała się uczestnikom zjazdu benedyktyńska gościnność, głównie za przyczyną patrologa i jednocześnie opata klasztoru w Tyńcu, o. dr. Szymona Hiżyckiego, gospodarza tegorocznego zjazdu. Temat spotkania i sympozjum brzmiał: Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej. W trakcie spotkania zaplanowano także wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Bogdanowi Częszowi, emerytowanemu profesorowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8521
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamczyk_Teologia_i_duchowosc_monastyczna.pdf406,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons