Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8528
Tytuł: Dekonstrukcja myśli neoimperialnej w „Ananasowym napoju dla pięknej damy” Wiktora Pielewina
Autor: Łaniewski, Paweł
Słowa kluczowe: Victor Pelevin; rosyjski postmodernizm; myśl neoimperialna
Data wydania: 2018
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, iss. 28 (2018), s. 138-156
Abstrakt: Политически ангажированные произведения Виктора Пелевина описывают и деконструируют явления, характерные для общественной жизни периода постмодернизма. Новая неоимпериальная парадигма сильно отличается от предыдущей. Благодаря развитию новых средств связи, державы используют в борьбе за влияние неконвенциональное оружие, а отдельные элементы постсовременных войн становятся симулякрическими феноменами культуры постмодерна. Гротескные рассказы и повести Пелевина, входящие в сборник Ананасная вода для прекрасной дамы, находят закрепление в положениях философии постструктурализма и деконструируют традиционное восприятие вопросов истории и власти.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8528
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Laniewski_Dekonstukcja_mysli_neoimperialnej.pdf345,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons