Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/853
Tytuł: Zapomniane pieśni solowe Jana Sztwiertni
Autor: Miśka, Hubert
Słowa kluczowe: Jan Sztwiertnia
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 108-115)
Abstrakt: Jan Sztwiertnia — a teacher, organist and composer, student of Konserwatorium Muzyczne in Katowice. After a composer concert in May 1939 he gained a grant for further music studies in Paris. The war crossed out these plans. Arrested and prisoned in a concentration camp in Gusen he died in August 1940, aged only 29. Despite a short career, he left many compositions. Among them a special attention should be paid to a folk opera Sałasznica, a symphonic poem Śpiący rycerze w Czantorii, Stylizowane tańce śląskie, Suita beskidzka, numerous chamber and vocal works. Among the works for voice with piano the ones known and performed are a series of three hymns written to the lyrics by L. Staff or a collection of Pieśni nadolziańskie, being an interpretation of Cieszyn folk melodies. Young hymns from opus 2 Na rozstanie and Nie wolno mi o Tobie śnić, as well as a composition to the poem by Tetmajer Wykołysałem Cię have been slightly forgotten.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/853
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miska_Zapomniane_piesni_solowe_Jana_Sztwiertni.pdf418,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons