Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/854
Tytuł: Elementy problematyki związanej z archiwizacją i transkrypcją zebranego materiału muzycznego
Autor: Szyndler, Magdalena
Słowa kluczowe: Archiwizacja materiału muzycznego; Transkrypcja materiału muzycznego
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 116-121)
Abstrakt: Ethnomusicological explorations in terrain result in the need of an appropriate archivisation of the collected material. Terrain studies are an indispensable element of each ethnomusicologist or folklorist. They provide a constant contact with the area being explored, its functioning in the past and present. A selection of the appropriate recording method is often determined by a collection collected (e.g. a hymn one). The alternative is to create one’s own system of archivisation and transcription which, however, should base on the experience of earlier generations of musicologists, folklorists or ethnomusicologists (J., M. Sobiescy, A. Czekanowska among others).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/854
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szyndler_Elementy_problematyki_zwiazanej_z_archiwizacja.pdf401,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons