Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8547
Title: Problemy teoretyczne i metodologiczne bibliotekoznawstwa w świetle piśmiennictwa zagranicznego
Authors: Kamińska, Joanna
Keywords: teoria bibliotekoznawstwa; metodologia bibliotekoznawstwa; bibliotekoznawstwo
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 125-146). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wiele lat temu wybitny polski bibliotekoznawca Jerzy Ratajewski napisał: „Bibliotekoznawstwo kształtuje ustawicznie swoją teorię. Jest to proces ciągły. Jak mówią filozofowie i metodolodzy nauki – nie ma nic lepszego i praktyczniejszego dla danej dyscypliny naukowej (nauki), jak dobra teoria. Niekoniecznie stale ta sama”. Stwierdzenie to pozostaje nadal aktualne. Niestety zagadnienia teoretyczne i metodologiczne są stosunkowo rzadko podejmowane w ramach bibliotekoznawstwa. Analiza ilościowa polskiego piśmiennictwa bibliologicznego za lata 1937–2004 dokonana przez Agnieszkę Bajor na podstawie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” wykazała, że problemy teoretyczne bibliologii są tematem zaledwie 3,1% publikacji. Podobne tendencje w odniesieniu do publikacji zagranicznych zaobserwowała Ewa Głowacka, która badała rozwój tematyczny bibliotekoznawstwa, opierając się na analizie zawartości trzech czasopism o najwyższym wskaźniku wpływu w naszej dyscyplinie; zagadnienia teoretyczne znalazły się na ostatnim miejscu wśród wyodrębnionych dziewięciu najważniejszych obszarów badawczych i obejmowały jedynie 2,8% publikacji poddanych analizie." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8547
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_problemy_teoretyczne_i_metodologiczne.pdf577,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons