Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/855
Tytuł: Wybrane techniki wykonawcze w muzyce fletowej XX wieku
Autor: Ślusarz, Aldona
Słowa kluczowe: Muzyka fletowa; Techniki wykonawcze
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 125-140)
Abstrakt: The aim of the article is to present selected performing techniques in the flute literature of the 20th century. Due to their multiplicity, only some techniques currently considered to be the most popular are described. The starting point for a discussion constitutes three compositions: Chant de Linos for flute and piano by André Jolivet, L’Aube Enchantée for flute and guitar by Ravi Shankar and The Great Train Race for solo flute by Ian Clarke. Perhaps, these are not the standard and groundbreaking works but they are certainly an outstanding example of their usage.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/855
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slusarz_Wybrane_techniki_wykonawcze_w_muzyce_fletowej.pdf717,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons